Paraisten venekerhon suositus veneiden pohjien maalaamisesta myrkyttömillä pohjamaaleilla


Tällä hetkellä markkinoilla olevat eliönestoon tarkoitetut antifouling-maalit eli niin sanotut myrkkymaalit on hyväksytty kansallisen kemikaalilain nojalla, mutta tulevaisuudessa säädökset tiukentuvat. Jatkossa biosidisten antifouling-maalien käyttöä ja pääsyä maaperään tai veteen rajoitetaan EU:n biosidiasetuksella.

Veneiden pohjien myrkkymaalit sisältävät siis ympäristölle ja ihmiselle vaarallisia kemikaaleja ja niiden käyttöä tulisi välttää. Tulevat rajoitukset ovat sellaisia, että monen veneilijän täytyy muuttaa toimintatapojaan, jos käyttää veneensä pohjassa myrkkyjä sisältäviä maaleja.

Veneen maalipintaa, jossa on käytetty myrkkymaaleja ei saa jatkossa pestä siten, että pesuvedet joutuvat suoraan sataman maaperään tai mereen. Yksi vaihtoehto on satamaan rakennettava veneen pesupaikka, josta jätevedet kerätään talteen ja käsitellään asianmukaisesti. Mikäli PVK rakentaisi veneiden pesupaikan
niin veneiden nosto hidastuu ja kallistuu, kun vene kuljetettaisiin ensin pesupaikalle pestäväksi ja vasta sen jälkeen lopulliselle talvisäilytyspaikalle. Lisäksi PVK:lla on aivan liian pienet tilat veneiden operoimiseen pesupaikan ja säilytyspaikan välillä. Seuran talous ei myöskään kestä asianmukaisen pohjanpesupaikan rakentamista.

Jos veneen pohja on maalattu biosidittomalla maalilla tai jos pohjaa ei ole maalattu lainkaan, ei veneen pesua koske edellä mainittu rajoitus. Tässä on siis hyvä syy siirtyä käyttämään myrkyttömiä menetelmiä myrkkymaalien sijaan.


Mitä Paraisten venekerhon johtokunta suosittelee?
PVK:n johtokunta suosittelee että seuran jäsenet siirtyvät vuodesta 2021 alkaen käyttämään biosidittomia maaleja ja yhdistämään niihin mekaanisia menetelmiä pohjan puhtaana pitämiseksi. Pienemmät veneet voi jättää maalaamatta, jos ne voi vetää rannalle tai nostaa ylös säilytykseen, kun ne eivät ole käytössä.

Mekaanisia menetelmiä veneen pohjan puhdistamiseen ovat muun muassa:

  • pohjan pesu käsin tai erillisessä venepesurissa. Tällä hetkellä purjeveneen pohjan pesuun soveltuva pesuri on käytettävissä esimerkiksi Hangon itäsatamassa.
  • lastojen, raappojen tai pesurullan käyttö. Esimerkki purjeveneen mekaaniseen pesuun soveltuvasta pesurista löytyy seaboostin nettisivuilta https://seaboost.fi/seaboost-venepesu-laitteet/.
  • pohjaa suojaavien ja harjaavien mattojen käyttö. Esimerkki harjaavien maton käytöstä löytyy seuramme laiturilta Snäckvikenistä.
  • kokemuksia erilaisten myrkyttömien pohjamaalien käytöstä päivitetään jatkossa Paraisten venekerhon nettisivuille.