Vuosikokous 2022

Kerhon vuosikokous 2022 pidettiin 29.11. perinteiseen tapaan Sandfallissa. Kokous avattiin maittavien tarjoilujen myötä, minkä jälkeen käytiin läpi vuoden 2022 toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus. Tulevan vuoden 2023 osalta hyväksyttiin maksut, kulukorvaukset, toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valittiin organisaatio.

Organisaatioon saatiin joitakin muutoksia. Johtokunnasta jäävät pois Juha Kääriä ja Petteri Koskinen, joiden tilalle tulevat varajäsenistä Pentti Aaltonen ja Kari Ranta-aho. Uusiksi varajäseniksi valittiin Reijo Karlsson ja Kim Hiekkanen. Katsastuslautakunnasta jäävät pois Johan Lindberg, Kari Jalkanen ja Vesa Salonen ja uusiksi tulevat Esa Töykkälä ja Reijo Karlsson. Kim Hiekkanen ottaa Tom Ramströmin paikan Snäckvikin satamakapteenina. Jaakko Topi-Hulmi liittyy traktorinkuljettajien ryhmään.

Maksuihin tulee yleisen hintojennousun vanavedessä maltillisia korotuksia kautta linjan. Maksut kokonaisuudessaan voi nähdä Maksut -sivulta.