Kauden 2023 ohjelma

Kevätkokous päätti kauden 2023 ohjelman seuraavasti

 • 8.5.2023 klo 17 Lipunnosto ja sammuttimien tarkistus
 • 8.5.2023 klo 17 Sandfall siivoustalkoot
 • 27.5.2023 Tällholm talkoot
 • 10.6.2023 Innamo talkoot
 • 29.7.2023 Junioriviikonloppu Innamo
 • 26.8.2023 Innamo runt ja rapukestit
 • 3.10.2023 klo 18 Lipunlasku ja syyskokous Sandfallissa

Kuluvana vuonna PVK täyttää 60 vuotta. Kevätkokous päätti, että tämän kunniaksi järjestetään vuosijuhla veneilykauden päätyttyä. Ajankohdasta ja ohjelmasta ilmoitetaan myöhemmin.

Lisäksi johtokunta pyrkii järjestämään ennen purjehduskauden alkua webinaarin Baltian satamista.

Vuosikokous 2022

Kerhon vuosikokous 2022 pidettiin 29.11. perinteiseen tapaan Sandfallissa. Kokous avattiin maittavien tarjoilujen myötä, minkä jälkeen käytiin läpi vuoden 2022 toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus. Tulevan vuoden 2023 osalta hyväksyttiin maksut, kulukorvaukset, toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valittiin organisaatio.

Organisaatioon saatiin joitakin muutoksia. Johtokunnasta jäävät pois Juha Kääriä ja Petteri Koskinen, joiden tilalle tulevat varajäsenistä Pentti Aaltonen ja Kari Ranta-aho. Uusiksi varajäseniksi valittiin Reijo Karlsson ja Kim Hiekkanen. Katsastuslautakunnasta jäävät pois Johan Lindberg, Kari Jalkanen ja Vesa Salonen ja uusiksi tulevat Esa Töykkälä ja Reijo Karlsson. Kim Hiekkanen ottaa Tom Ramströmin paikan Snäckvikin satamakapteenina. Jaakko Topi-Hulmi liittyy traktorinkuljettajien ryhmään.

Maksuihin tulee yleisen hintojennousun vanavedessä maltillisia korotuksia kautta linjan. Maksut kokonaisuudessaan voi nähdä Maksut -sivulta.

Kommodorin tervehdys 2022

Näin alkutalvesta suurimalla osalla meistä on jo paatit valmisteltu talvea varten. Nyt onkin hyvä aika katsoa kulunutta vuotta taaksepäin. Maailma on taas muuttunut valtavasti tänä vuonna. Mullistukset ovat vaikuttaneet dieselin ja bensan hinnan muodossa ensisijaisesti moottoriveneilijöihin.  Sähkön ja rakennustarvikkeiden hinnankorotukset näkyvät jonkin verran toiminnassamme kohonneina kuluina. Kerhon tasapainossa oleva talous ja toimintakulttuuri antavat hyvät edellytykset sopeutua muutoksiin nyt ja tulevaisuudessa.

Snäckvikenin laiturin tulevaisuutta on selvitetty johtokunnassa lähes joka kokouksessa. Laituri tulee pysymään samassa paikassa ja uusimme kaupungin kanssa vuokrasopimuksen keväällä 2023. Vuokrasopimus tehdään seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi ja vuokran määrä on tulevina vuosina sidottu elinkustannusindeksiin.  Vuokran korotuksen lisäksi uusina kustannuksina tulee jätehuoltomaksu ja septityhjennyksen maksu. Tällä hetkellä näyttää siltä, että PVK tulee maksamaan kaupungille hotellin rannassa olevasta septistä. Lisääntyneistä kustannuksista huolimatta, pystymme pitämään jäsenillemme laiturimaksut kohtuullisina.

Laiturin uusinta kokonaan on myös ollut johtokunnan pohdittavana. Johtokunta päätti syksyllä, että jatketaan toistaiseksi nykyisellä laiturilla, eikä kuluvan talvikauden aikana suunnitella uuden laiturin hankintaa. Aikanaan kun laiturin hankinta tulee ajankohtaiseksi, tilalle tarvitaan raskas betonilaituri nykyaikaisin vesi- ja sähköliitännöin. Tällaisten laitureiden hankintahinnat ovat 100-200 k€.

Seuran vuosikokous on 29.11.2022 klo 18 Sandfallissa ja siellä käsitellään sääntömääräiset asiat. Yhtenä tärkeänä asiana on organisaatio toimintakaudelle 23 eli toisin sanoen vapaaehtoistyö. Se on aina ollut ja tulee olemaan yksi tärkeimmistä asioista, mistä tämä seura on tehty. Osa ihmisistä jättää tehtävänsä, mutta uusia innokkaita vapaaehtoisia on tulossa tilalle.

Kiitos teille kaikille, jotka olette olleet mukana mahdollistamassa nyt päättyvää kautta!

Sebastian Sandell

PVK Kommodori

Varastokoppeja Sandfalliin

Sandfallin varastohallin yläkertaan rakennetaan kerhon jäsenille vuokrattavia varastokoppeja talkoovoimin.

Yhden kopin lattiapinta-alaksi tulee noin 1,5m2 ja korkeudeksi noin 2,4m. Rakennusmateriaalina käytetään OBS- ja peltilevyjä.

Tukevasta rakenteesta huolimatta, kopeista tuskin saadaan täysin jyrsiöiden pitäviä eli kopit ovat tarkoitettu sellaisten tavaroiden säilytykseen, jotka eivät jyrsijöitä kiinnosta.

Kopin vuokraksi on alustavasti kaavailtu 30€/vuosi ja kopit jaetaan ensisijaisesti talkoisiin osallistuneille.

Projekti aloitetaan siivoustalkoilla 22.10. klo 13 ja varsinaiset rakennustalkoot alkavat lauantaina 5.11. klo 10 ja jatkuvat sunnuntaina 6.11. Kiinnostuneet voivat ilmoittautua 22.10. mennessä sähköpostilla osoitteeseen johannes.lahti@gmail.com

Talvikauden ohjelma 2022-2023

Kerhon syyskokouksessa 4.10.2022 päätettiin talvikauden ohjelma seuraavasti:

 • Vuosikokous ti 29.11.2022 klo 18:00 Sandfall
 • Kevätkokous ti 7.3.2023 klo 18:00 Sandfall
 • Matkakertomus Perämeren kierros, helmikuun lopulla Leena Tervo, Sandfall
 • CEVNI-kurssi 21.1.2023 10:00-16:30 Sandfall
 • Lipun nosto ja sammuttimien tarkistus ma 8.5.2023 klo 17:00
 • Varastokoppien rakennustalkoot Sandfallin yläkertaan.
  • Siivouspäivä la 22.10 klo 13
  • Talkooviikonloppu la 5.11-6.11 klo 10

Johtokunnan kokous 27.9.2022

Johtokunta kokoontui poikkeuksellisesti jo 2 viikkoa edellisen kokouksen jälkeen 27.9., koska kerhon syyskokouksen esityslista piti lyödä lukkoon. Ja näin myös tehtiin.

Myöskin poikkeuksellisesti, ennen kokousta johtokunta jalkautui tutustumaan Sandfallin plaaniin laajennusmahdollisuuksien tutkimiseksi sekä varastohallin yläkertaan varastokoppejen rakentamista koskevan aloitteen johdosta.

Koska alustava hinta-arvio Sandfallin plaanin rakentamiselle on yli 30 000€, johtokunta päätti että projektin suunnittelua ei enää jatketa. Johtokunnan näkemys on, että takaisinmaksuaika vaikuttaa liian pitkältä ja riski liian suurelta kerhon ikärakenteen huomioonottaen.

Aloite varastokoppien rakentamiseksi sen sijaan hyväksyttiin esiteltäväksi syyskokouksessa. Ehdotus on, että kerho hankkii rakennustarvikkeet ja kopit rakennetaan talkoovoimin.

Lisäksi johtokunta valtuutti Mika Forsmanin hankkimaan Sandfallin traktoriin uudet renkaat.

Johtokunnan kokous 13.9.2022

Johtokunnan ensimmäinen kokous telakointikaudelle 2022-2023 pidettiin 13.9.

Tärkeinpänä keskustelun aiheena kokouksessa oli Snäckvikenin laituriin liittyvät asiat. Yhteenvetona:

 • Kaupungin puolella ei vuokrasopimusasia ole vieläkään edennyt
 • Septitankin tyhjennyksistä pitää joko tehdä sopimus kaupungin tai GK:n kanssa.
  • Juha Kääriä keskustellut asiasta GK:n kanssa. Todennäköisesti GK edullisempi. Juha valtuutettiin jatkaamaan keskustelua.
 • Pitkän keskustelun jälkeen päätettiin, että jatketaan vanhalla laiturilla toistaiseksi, eikä kuluvan talvikauden aikana suunnitella uuden laiturin hankintaa.
 • Kommodori tulee laatimaan erillisen tiedotteen jäsenistölle laiturin tilanteesta

Tämän lisäksi keskusteltiin Sandfallin plaanin laajentamisesta. Mika Forsman arvioi laajennuksen pinta-alan ja kysyy hinta-arviota maatöistä.

Syksyn veneiden nostot

Syksyllä jatkamme käytäntöämme, eli nostot tapahtuvat ainoastaan KAHTENA viikonloppuna. Päivät ovat pe. ja la. Vaihtoehtoja on silloin yhteensä neljä, joten kaikille pitäisi kyllä löytyä sopiva päivä. Traktorikuski on samoina päivinä tarvittaessa paikalla eikä tule muina päivinä kuljettamaan veneitä.

Mikäli joku haluaa että hänen veneestä lasketaan masto autonosturilla, niin tämä onnistuu siten, että kyseinen vene nostetaan kyseisenä päivänä viimeisenä.

KAIKISTA veneistä on otettava mastot POIS!

Varatessasi nostoasi kalinterista muista valita ensin TARVITTAVA PALVELU, näin kalenteri aktivoituu käyttöön.

Varauskalenterista tulee vahvistus antamaasi sähköpostiin. Kalenterin laatikot ilmaisevat ainoastaan mukaan mahtuvien veneiden määrän ja kellonajoilla ei siis ole mitään merkitystä. Nostojärjestys katsotaan sitten paikan päällä.

Varauskalenteriin pääset tapahtumat sivun kautta TÄSTÄ

Mikäli sinulla kysyttävää niin soittele minulle. Terv. Mika

PVK tiedottaa 13.5.2022

Kerhon johtokunta piti kevään viimeisen kokouksen tiistaina 10.5.2022 ja käsitteli mm. seuraavia asioita.

Tilannekatsaus Snäckvikenin laituriasiassa, sopimukset ja osto

 • Tilanne kaupungin suuntaan vielä auki. Pyritään saamaan sopimukset jätehuollosta
  mahdollisimman pian ja vuokrasopimus valmiiksi kesäkuussa.
 • Talkoot pidetty ja t-sakara korjattu. 3 tolppaa vaihdettu.
 • Selvitetään mahdollisuutta siirtyä dyneemalla kiinnitettyihin poijuihin.

Veden tulo Sandfallissa keväällä ja syksyllä

 • Jäsenistöltä tullut toive, että veden tulo keväällä ei olisi niin sääriippuvainen
 • Pyritään saamaan ensi kevääksi Tällholmasta vesisäiliö, jolla voi kuljettaa pesuveden alaplaanille silloin, kun juoksevaa vettä ei vielä voi käyttää.

Muuta esille tulevaa

 • Ketjua tulossa sekä Snäckvikenin että Innamon tarpeisiin.
 • Heikki kysyy kustannusarviota Innamon kaivon puhdistamisesta.