Snäckviken

Snäckviken

Paikkojen jako niiden nykyisille haltijoille

Laituripaikan haltijalle lähetetään lasku, mikä on maksettava eräpäivään mennessä jotta paikka säilyisi. Johtokunta jakaa paikat veneiden koon mukaan, joten paikka voi vaihdella vuosittain. Jos paikan haltija aikoo pitää sapattivuoden, siitä on ilmoitettava johtokunnalle myös 15.3. mennessä. Johtokunta voi luovuttaa tällaisen paikan uudelle hakijalle määräaikaisena.

Paikkojen jako uusille hakijoille

Kerhon on 60 paikkaa, joista vapautuu vuosittain muutama paikka. Laituripaikkahakemukset on jätettävä johtokunnalle 15.3. mennessä vapaamuotoisella hakemuksella. Valintaperusteena paikkoja jaettaessa on aktiivisuus kerhon toiminnassa ja sen jälkeen varausjärjestys. Portin avaimen voi lunastaa kerhon avainvastaavat.(ks yhteystiedot)

Vene

Veneen tulee olla vakuutettu ja katsastettu viimeistään kesäkuun loppuun mennessä sekä rekisteröity vain Paraisten Venekerhon venerekisteriin. Vain vuosittain katsastettu vene säilyttää laituripaikkaoikeutensa seuraavaan kauteen.

Maksut

Satamamaksuista päätetään vuosikokouksessa.

Veneen omistajan vastuu

Veneen omistaja on joka suhteessa itse vastuussa seuran satama-alueella olevasta veneestään ja sen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista tai mahdollisesta vahingoittumisesta. Veneen tulee olla vakuutettu.

Laituripaikan käyttö

Laituripaikka on tarkoitettu vain paikan varanneen jäsenveneilijän veneelle. Paikkaa ei saa vuokrata edelleen eikä luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Tavaroiden säilyttäminen laiturilla on kielletty.

Satama-alueen järjestyssäännöt

Satama-alueella on noudatettava siisteyttä ja hyvää järjestystä. Aallokon tekoa on vältettävä ja muutenkin noudatettava yleisiä määräyksiä. Venettä laituriin kiinnitettäessä ja siitä lähdettäessä on noudatettava tarpeellista varovaisuutta. Veneen kiinnityksen laituriin on oltava huolellinen ja pitävä. Laiturinpuoleisissa köysissä on käytettävä joustimia. Veneen sivuilla on käytettävä riittävästi asiallisia laitasuojia. Jos aiheutat vahinkoa toisen veneelle, ilmoita siitä ensi tilassa asianomaiselle itselleen tai kerhon satamakapteenille.

Lukitse aina portti mennessäsi veneellesi ja aina kun lähdet laiturilta.

Laiturin makean veden käyttö on tarkoitettu ainoastaan veneen tankkiin, ei veneen päälipuoliseen pesuun. Kelaa vesiletku kiepille käytön jälkeen ja ripusta irtoletku takaisin sille varattuun koukkuun.

Ilmoitustaululla on kaavio laituripaikoista. Kirjoita puhelin- tai kännykkänumerosi kaavioon oman paikkasi kohdalle niin helpotat merkittävästi yhteydenpitoa mahdollisissa ongelmatapauksissa.

Autoja ei saa pysäköidä nurmikkoalueelle. Pysäköintialueella on jätesäiliöt talousjätettä varten.

Satamakapteenit toimivat sataman valvojina. Heidän antamiaan ohjeita ja määräyksiä on noudatettava. Kerhon satamakapteenin yhteystiedot löytyvät tästä.