Veneiden katsastus

Veneiden katsastus

Katsastuksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää veneilyturvallisuutta. Se on tapa varmistaa, että vene on turvallinen, ympäristöystävällinen, toimintakuntoinen ja lainmukainen. Katsastus on hieman huono sana toiminnalle, jossa keskeistä on veneilijöiden opastaminen eli miten venettä hoidetaan ja varustetaan niin, että veneily on kaikille turvallista ja mukavaa.

Katsastettu vene merkitään vuosittain seuran venerekisteriin, jolloin vene saa oikeuden käyttää seuran lippua. Veneen vuosittainen katsastaminen on edellytyksenä myös venepaikan saamiselle PVK:n Snäckvikenin satamasta.

Katsastuksen suorittavat PVK:n valtuuttamat, katsastajakurssin käyneet katsastajat, joilla on Suomen Purjehdus ja Veneilyn myöntämä katsastajalupa. PVK:ssa katsastus sisältyy vuotuiseen venemaksuun.

Veneen vuosikatsastus tehdään purjehduskauden alussa kesäkuun loppuun mennessä ja se on voimassa seuraavan vuoden kesäkuun loppuun. Tämän lisäksi veneeseen on tehtävä peruskatsastus vähintään joka viides vuosi. Peruskatsastus tehdään myös, kun vene vaihtaa omistajaa tai rekisteröintiseuraa. Veneen omistajan on itse huolehdittava veneensä katsastamisesta.

Peruskatsastus tehdään kaksivaiheisena, toinen runkokatsastuksena veneen ollessa maissa ja toinen veneen ollessa vesillä veneilyvalmiina. Runkokatsastuksessa tarkastetaan ulkopuolelta veneen runko, ohjauslaitteet, voimansiirtolaitteet ja läpiviennit. Sisäpuolelta tarkastetaan vastaavat kohteet sekä moottori. Lisäksi tutkitaan riki.

Veneen vuosikatsastus voidaan tehdä joko paikan päällä tai etänä videopuhelun välityksellä. Runkokatsastus tehdään aina paikan päällä kun vene on telakoituna.

Vuosittain PVK:n nettisivuilla julkaistaan veneiden katsastusajat. Kaikki katsastukset on etukäteen sovittava katsastajan kanssa. Katsastajat tulevat paikan päälle vain siitä sovittaessa. Katsastajien yhteystiedot löydät PVK:n nettisivuilta.

Miten valmistaudut katsastukseen?

Katsastajalle tulee aina ensimmäiseksi esittää Traficomin myöntämä ”Vesikulkuneuvon rekisteröintitodistus ja kansallisuustodistus”. Ilman tätä todistusta venettä ei katsasteta. Etäkatsastuksessa voit lähettää kuvan todistuksesta katsastajalle.

Vuosikatsastuksessa varaa katsastusvarusteet ulottuvillesi tai varmistu niiden säilytyspaikoista. Katsastuksessa erityistä huomiota kiinnitetään turvallisuusvarusteisiin.

Jokaiselle veneessä olijalle on oltava hänelle kokoluokaltaan ja kantavuudeltaan sopiva ja hyväksytty pelastusliivi, kelluntapukine tai pelastuspuku. Pelastusliiveissä on oltava myös valo.

Ilmatäytteisten pelastusliivien mukana täytyy olla varaosasarja jokaista liiviä kohti. Liivit pitää myös huoltaa valmistajan ohjeiden mukaisesti ja tehdystä huollosta on oltava merkintä liiveissä. Huollon ja tarkastuksen voi tehdä itse valmistajan ohjeiden mukaisesti. Huomaa myös, että valmistajat yleisesti suosittelevat liivin uusimista 10 vuoden jälkeen.

Myös sähkölaitteiden toiminta on hyvä tarkistaa ennen katsastusta, varsinkin mastoon asennettujen laitteiden ja kulkuvalojen osalta. Veneet katsastetaan eri luokkiin niiden soveltuvuun ja varustelun mukaan. Luokat ovat:

  1. Avomeri
  2. Rannikko
  3. Saaristo
  4. Suojaisat vesialueet

Tästä voit tarkistaa katsastusvaatimukset eri katsastusluokkissa.

Runkokatsastuksessa varmistu, että tarkastettaviin kohteisiin on esteetön pääsy. Esimerkiksi pohjan läpiviennit ja niiden sulkuventtiilit sijaitsevat usein rakenteiden sisällä. Nämä tilat tulee tyhjentää varusteista ja venttiilien toiminta varmistaa jo ennen katsastusta.

Purjeveneissä myös masto ja kiinteä riki tarkistetaan runkokatsastuksessa. Varmistu siis, että mastosi on helposti tarkistettavissa. Toisin sanoen ota masto pois mastosuojan telineestä ja varustele kiinteä riki asennusvalmiiksi (saalingit, vantit ym.), jotta se olisi helppo tarkistaa.

Tarkemmin veneestä ja sen varusteista kerrotaan oppaassa Katsastussäännöt. Lisätietoa veneiden katsastuksesta SPV:n sivulta Veneen katsastus.

Tutustu myös Tukesin Nestekaasuoppaaseen (2010) ja STEKin Sähkö ja Veneoppaaseen (uusittu 2022).