Kommodorin tervehdys 2022

Näin alkutalvesta suurimalla osalla meistä on jo paatit valmisteltu talvea varten. Nyt onkin hyvä aika katsoa kulunutta vuotta taaksepäin. Maailma on taas muuttunut valtavasti tänä vuonna. Mullistukset ovat vaikuttaneet dieselin ja bensan hinnan muodossa ensisijaisesti moottoriveneilijöihin.  Sähkön ja rakennustarvikkeiden hinnankorotukset näkyvät jonkin verran toiminnassamme kohonneina kuluina. Kerhon tasapainossa oleva talous ja toimintakulttuuri antavat hyvät edellytykset sopeutua muutoksiin nyt ja tulevaisuudessa.

Snäckvikenin laiturin tulevaisuutta on selvitetty johtokunnassa lähes joka kokouksessa. Laituri tulee pysymään samassa paikassa ja uusimme kaupungin kanssa vuokrasopimuksen keväällä 2023. Vuokrasopimus tehdään seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi ja vuokran määrä on tulevina vuosina sidottu elinkustannusindeksiin.  Vuokran korotuksen lisäksi uusina kustannuksina tulee jätehuoltomaksu ja septityhjennyksen maksu. Tällä hetkellä näyttää siltä, että PVK tulee maksamaan kaupungille hotellin rannassa olevasta septistä. Lisääntyneistä kustannuksista huolimatta, pystymme pitämään jäsenillemme laiturimaksut kohtuullisina.

Laiturin uusinta kokonaan on myös ollut johtokunnan pohdittavana. Johtokunta päätti syksyllä, että jatketaan toistaiseksi nykyisellä laiturilla, eikä kuluvan talvikauden aikana suunnitella uuden laiturin hankintaa. Aikanaan kun laiturin hankinta tulee ajankohtaiseksi, tilalle tarvitaan raskas betonilaituri nykyaikaisin vesi- ja sähköliitännöin. Tällaisten laitureiden hankintahinnat ovat 100-200 k€.

Seuran vuosikokous on 29.11.2022 klo 18 Sandfallissa ja siellä käsitellään sääntömääräiset asiat. Yhtenä tärkeänä asiana on organisaatio toimintakaudelle 23 eli toisin sanoen vapaaehtoistyö. Se on aina ollut ja tulee olemaan yksi tärkeimmistä asioista, mistä tämä seura on tehty. Osa ihmisistä jättää tehtävänsä, mutta uusia innokkaita vapaaehtoisia on tulossa tilalle.

Kiitos teille kaikille, jotka olette olleet mukana mahdollistamassa nyt päättyvää kautta!

Sebastian Sandell

PVK Kommodori