Johtokunnan kokous 27.9.2022

Johtokunta kokoontui poikkeuksellisesti jo 2 viikkoa edellisen kokouksen jälkeen 27.9., koska kerhon syyskokouksen esityslista piti lyödä lukkoon. Ja näin myös tehtiin.

Myöskin poikkeuksellisesti, ennen kokousta johtokunta jalkautui tutustumaan Sandfallin plaaniin laajennusmahdollisuuksien tutkimiseksi sekä varastohallin yläkertaan varastokoppejen rakentamista koskevan aloitteen johdosta.

Koska alustava hinta-arvio Sandfallin plaanin rakentamiselle on yli 30 000€, johtokunta päätti että projektin suunnittelua ei enää jatketa. Johtokunnan näkemys on, että takaisinmaksuaika vaikuttaa liian pitkältä ja riski liian suurelta kerhon ikärakenteen huomioonottaen.

Aloite varastokoppien rakentamiseksi sen sijaan hyväksyttiin esiteltäväksi syyskokouksessa. Ehdotus on, että kerho hankkii rakennustarvikkeet ja kopit rakennetaan talkoovoimin.

Lisäksi johtokunta valtuutti Mika Forsmanin hankkimaan Sandfallin traktoriin uudet renkaat.